Borgere og pårørende

Man er ikke i tvivl, når man kommer på Lions Neurocenter; det er et sted, der er indrettet til mennesker. Også selv om hverdagen er fyldt med højt specialiseret udstyr og træningsrum.”
Respekt for den personlige integritet og brugerens selvbestemmelsesret, uanset funktionsniveau, står helt centralt.

Livet leves i hverdagen

Alle forløb bliver tilrettelagt individuelt og baserer sig på borgerens hele livssituation. Vores organisation er delt op i to enheder, der arbejder med henholdsvis neurorehabilitering (§107) og hverdagsrehabilitering (§108). Uanset borgerens udgangspunkt, er alle forløb målrettede og involverer mange af de faglige specialer, der arbejder på Lions Neurocenter. Her kan du læse mere om vores metoder og faglige fællesskab samt mulighederne for praktik og evt. ledige jobs.

Mere info

Aktiviteter og busser

Ud over hverdagen, arrangerer vi også en række faste aktiviteter og tager ud til forskellige begivenheder med både beboere og pårørende.
læs mere

Venskabsforening

Aktive pårørende stiftede Venskabsforeningen i 2005. Foreningen arrangerer og medvirker ved kulturelle og sociale arrangementer.
læs mere

Brugerråd

Der er to brugerråd i Lions Neurocenter, ét på Tuborgvej og ét på Verahus.
læs mere

Om hjerneskade og begreber

Erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker.
læs mere

Info til nye beboere på Lions Neurocenter

Download folder

Velkomst fra Venskabsforeningen

Download folder