Vision/mission

Lions Neurocenter vil være kendt for Danmarks bedste, skræddersyede forløb for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
Lions Neurocenter vil bidrage til, at borgere med kompleks erhvervet hjerneskade opnår så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt. Som organisation og mennesker vil vi – sammen og med passion, hjerte og neurofaglighed – finde vejen mod det gode liv efter hjerneskaden.
1. Højt specialiseret, landsdækkende tilbud

Som højt specialiseret tilbud arbejder Lions Neurocenter løbende på at sikre og udvikle de nødvendige neurofaglige kompetencer via rekruttering og efteruddannelse. Vi har mange års erfaring med at sammensætte tværfaglige indsatser, der imødekommer den enkeltes behov.

2. Altid individuelle forløb

Rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade bliver altid tilrettelagt individuelt i tæt samarbejde med den ramte og evt. pårørende. Følgerne af skaden er sjældent ens og ønskerne til hvad og hvor kræfterne i rehabiliteringen skal lægges varierer fra person til person. Vi tager den nødvendige tid til at sikre, at du får den hjælp, der er den rigtige for dig.

3. Selvejende institution siden 1981

Lions Neurocenter har været en selvejende institution siden 1991 med egen bestyrelse, ledelse og økonomi. Vores tilbud er landsdækkende og ikke begrænset til bestemte kommuner eller samarbejdspartnere. Vi bestræber os på at være førende inden for vores fagområde og fremhæver både vores faciliter, kompetencer og særlige kultur, som sætter borgernes individuelle behov i centrum for vores arbejde.

5. Værdier

Lions Neurocenters værdigrundlag indeholder 4 kerneområder:

· Ligeværdighed.

· Dialog

· Tillid

· Respekt

Værdigrundlaget er fremkommet gennem diskussioner med borgere og medarbejdere på beboermøder og er således udtryk for de værdier beboerne og medarbejdere i fællesskab har besluttet skal være retningsangivende for samarbejdet.

Ligeværdighed: Vi er opmærksomme på borgerens forskelligheder og handler derefter. Borgeren skal have så stor indflydelse på eget liv og fremtid som muligt. Vi tilstræber altid at finde en måde at kommunikere på, som giver alle parter tryghed og lyst til at udtale sig. Vi udvikler os ved at give vores faglige viden videre til hinanden. Det tværfaglige samarbejde bygger på alle medarbejderes ideer og faglige viden.

Dialog: Dialogen er den måde, vi helst vil kommunikere på. Vi bruger aktiv lytning. Vi sørger altid for, at den enkelte borger får de bedste muligheder for at udtrykke sig. Den enkelte borger skal forstå og acceptere hverdagens handlinger, før de bliver udført. Tovejskommunikation giver livskvalitet. Vi bruger den åbne dialog mellem alle på botilbuddet til at opnå positive resultater.

Tillid: Vi er ærlige og troværdige både i ord og handling. Borgerne og medarbejderne får så meget ansvar og kompetence som muligt. Hverdagen er baseret på aftaler mellem alle parter. Vi erkender åbent vores fejl. Ansvar og kompetence giver plads til initiativer.

Respekt: Vi tager borgernes ønsker og behov alvorligt. Vi overholder de aftaler, vi har indgået. Forhold af udelukkende privat karakter bliver behandlet med stor diskretion. Vi siger fra, når situationen kræver det, - det er både en ret og en pligt. Ledelsens forventninger er tydelige, så medarbejderne altid ved, hvornår de er indfriet.

Hvordan arbejder vi?

Læs mere

Vores tilbud på Tuborgvej og Verahus

Læs mere