Vores tilbud

Lions Neurocenter kan som et af få steder løfte opgaven for borgere med de mest komplekse senhjerneskader.”
Alle vores bo- og rehabiliteringstilbud har som mål, at borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Individuelle forløb

Borgerinddragelse er et vigtigt princip for os. Så uanset hvilket tilbud borgeren visiteres til, samarbejder vi tæt med den enkelte og de pårørende, som borgeren ønsker inddraget.

Vores mål er at være kendte og anerkendte for at levere Danmarks bedste, skræddersyede forløb. Det foregår på vores specialiserede enheder på Tuborgvej og Verahus, som er målrettet forskellige borgeres behov. Her kan du læse mere om vores tilbud, lokationer samt visitation.
1. §107 – Neurorehabilitering efter serviceloven

Neurorehabilitering henvender sig til voksne med kompleks hjerneskade, som har behov for et intensivt forløb med neurorehabilitering, efter de er udskrevet fra hospitalsophold eller andet regionalt rehabiliteringsophold.

Borgeren vil som oftest have en genoptræningsplan til fortsat kommunal rehabilitering og har brug for omfattende støtte i hele døgnet. Men det kan også være borgere, der har brug for afklaring af rehabiliteringspotentiale, støttebehov eller bomuligheder efter en erhvervet hjerneskade.

På Lions Neurocenter er højt specialiserede faciliteter og faglighed udgangspunktet. Og fordi vi tilrettelægger rehabiliteringen individuelt og i en hjemlig ramme, kan vi sikre, at borgeren føler sig som menneske før patient i en vanskelig situation.

Visitation sker via Borgercenter Handicap i Københavns kommune. Sammen med borgeren, de pårørende og borgerens hjemkommune, sammensætter vi det specifikke tilbud, der passer til den enkeltes behov for støtte.

Læs mere om neurorehabilitering på Tuborgvej og Visitation.

2. §105/§108 - Hverdagsrehabilitering efter serviceloven

Hverdagsrehabilitering henvender sig til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Borgeren har typisk været igennem et rehabiliteringsforløb, enten internt i centret eller hos eksterne samarbejdspartnere, og borgerens potentialer er allerede afdækket og realiseret. Borgeren har opnået et forholdsvist stabilt funktionsniveau og har brug for en permanent bolig og den nødvendige støtte i hverdagen.

På Lions Neurocenter lægger vi vægt på, at både de fysiske rammer og vores faglige teamsamarbejde foregår omkring en hverdag, der tager afsæt i borgerens individuelle behov og interesser. Socialt netværksarbejde og aktiviteter bidrager i lige så høj grad til livskvaliteten som den træning, der kan vedligeholde borgerens funktionsniveau.

Visitation sker via Borgercenter Handicap i Københavns kommune. Sammen med borgeren, de pårørende og borgers hjemkommune, sammensætter vi det specifikke tilbud, der passer til den enkeltes behov for støtte.

Læs mere om hverdagsrehabilitering på Tuborgvej §108 og Verahus §105 samt Visitation.

3. §104 - Aktivitets- og samværstilbud

Vores aktivitets- og samværstilbud henvender sig til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Fokus er på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkårene forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade. Aktivitets- og samværstilbuddet er for både interne og eksterne brugere.  

Læs mere om aktivitets- og samværstilbud på Tuborgvej samt Visitation i undermenupunkter.

1. §107 – Neurorehabilitering efter serviceloven

Neurorehabilitering henvender sig til voksne med kompleks hjerneskade, som har behov for et intensivt forløb med neurorehabilitering, efter de er udskrevet fra hospitalsophold eller andet regionalt rehabiliteringsophold.

Borgeren vil som oftest have en genoptræningsplan til fortsat kommunal rehabilitering og har brug for omfattende støtte i hele døgnet. Men det kan også være borgere, der har brug for afklaring af rehabiliteringspotentiale, støttebehov eller bomuligheder efter en erhvervet hjerneskade.

På Lions Neurocenter er højt specialiserede faciliteter og faglighed udgangspunktet. Og fordi vi tilrettelægger rehabiliteringen individuelt og i en hjemlig ramme, kan vi sikre, at borgeren føler sig som menneske før patient i en vanskelig situation.

Visitation sker via Borgercenter Handicap i Københavns kommune. Sammen med borgeren, de pårørende og borgerens hjemkommune, sammensætter vi det specifikke tilbud, der passer til den enkeltes behov for støtte.

Læs mere om neurorehabilitering på Tuborgvej og Visitation.

2. §105/§108 - Hverdagsrehabilitering efter serviceloven

Hverdagsrehabilitering henvender sig til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Borgeren har typisk været igennem et rehabiliteringsforløb, enten internt i centret eller hos eksterne samarbejdspartnere, og borgerens potentialer er allerede afdækket og realiseret. Borgeren har opnået et forholdsvist stabilt funktionsniveau og har brug for en permanent bolig og den nødvendige støtte i hverdagen.

På Lions Neurocenter lægger vi vægt på, at både de fysiske rammer og vores faglige teamsamarbejde foregår omkring en hverdag, der tager afsæt i borgerens individuelle behov og interesser. Socialt netværksarbejde og aktiviteter bidrager i lige så høj grad til livskvaliteten som den træning, der kan vedligeholde borgerens funktionsniveau.

Visitation sker via Borgercenter Handicap i Københavns kommune. Sammen med borgeren, de pårørende og borgers hjemkommune, sammensætter vi det specifikke tilbud, der passer til den enkeltes behov for støtte.

Læs mere om hverdagsrehabilitering på Tuborgvej §108 og Verahus §105 samt Visitation.

3. §104 - Aktivitets- og samværstilbud

Vores aktivitets- og samværstilbud henvender sig til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Fokus er på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkårene forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade. Aktivitets- og samværstilbuddet er for både interne og eksterne brugere.  

Læs mere om aktivitets- og samværstilbud på Tuborgvej samt Visitation i undermenupunkter.

Skade
Fase 1
Fase 2
Fase 3

§107

Fase 4

§108
§104
§105

Visitation

For at hjælpe bedst muligt med at tilbyde borgeren det rigtige tilbud, har vi en fast kontaktperson til at bistå med råd og vejledning i visitationsprocessen.

Alle borgere, der visiteres til Lions Neurocenter, skal vurderes ud fra både et skriftligt materiale og et personligt møde.

Vores lokationer

Tuborgvej

På Tuborgvej har Lions Neurocenter bo-enheder, værksteder, moderne genoptræningsfaciliteter og varmtvandsbassin. Her tilbyder vi i alt 197 pladser fordelt på bo- og rehabiliteringstilbud efter Servicelovens §107, §108 og §104.
læs mere

Verahus

Verahus er et botilbud med 39 individuelle hjem, der visiteres efter Servicelovens §108 og §105. Her bor man i en moderne 2-rums bolig og bliver støttet i at opdyrke sine individuelle interesser og netværk.
læs mere

Tilbud på lokationer

Basic
$19
Per month
Lorem ipsum dolor sit amet
Business
$29
Per month
Lorem ipsum dolor sit amet
Enterprise
$49
Per month
Lorem ipsum dolor sit amet
Feature Category
Feature text goes here
10
25
Unlimited
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature Category
Feature text goes here
10
25
Unlimited
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature Category
Feature text goes here
10
25
Unlimited
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature text goes here
Feature text goes here

Tuborgvej

Verahus

§107

Neurorehabilitering
Neurorehabilitering er en målrettet og tidsbestemt rehabilitering og samarbejdsproces mellem en beboer, pårørende og fagfolk.

§105

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering sigter på at give borgeren de bedste rammer for at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv gennem en aktiv hverdag og ved at vedligeholde og kompensere de funktioner, som beboeren/borgeren har generhvervet i tidligere rehabiliteringsforløb.

§108

+ §104
Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering sigter på at give borgeren de bedste rammer for at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv gennem en aktiv hverdag og ved at vedligeholde og kompensere de funktioner, som beboeren/borgeren har generhvervet i tidligere rehabiliteringsforløb.

Hvordan arbejder vi?

klik her

Gå direkte til
Tilbudsportalen

tilbudsportalen