Venskabsforeningen

Aktive pårørende stiftede Venskabsforeningen i 2005. Foreningen arrangerer og medvirker ved kulturelle og sociale arrangementer.
Foreningen drives af en bestyrelse, som bliver valgt ved den årlige generalforsamling.
 • At skabe og aktivt medvirke ved kulturelle, underholdende og/eller sociale aktiviteter for Lions Neurocenters nuværende og tidligere brugere.
 • At arbejde aktivt med fondsansøgninger m.v. med henblik på at kunne yde støtte til anskaffelser og aktiviteter, som vil højne brugernes livskvalitet.
 • At udbrede kendskabet til og interessen for Lions Neurocenters Venskabsforening.
1. Faste arrangementer

Venskabsforeningen søger at gennemføre en række tilbagevendende arrangementer som alle beboerne på henholdsvis Tuborgvej og Verahus kan deltage i. Det er fx:

 • Filmaftner
 • Gospelkoncert
 • ‍Bowlingturnering for alle beboere
 • Vi ser på motorcykler der suser forbi i forbindelse med bakkens åbning
 • Vi er med på Lions Neurocenters Aktivitetsdag (i juni)
 • Arrangerer sommerarrangement (i juli)
 • Afholder årsfest (i oktober)
 • Arrangerer juletræspyntning (1. søndag i advent)

Pårørende er meget velkomne til at deltage i flere af arrangementerne.

Det er normalt en god idé, at beboeren bliver ledsages af en pårørende eller ven, der ved hvad beboeren må spise og drikke.

2. Formål og kontakt

Formålet med Venskabsforeningen, er:

 • At skabe og aktivt medvirke ved kulturelle, underholdende og/eller sociale aktiviteter for Lions Neurocenters nuværende og tidligere brugere.
 • At arbejde aktivt med fondsansøgninger m.v. med henblik på at kunne yde støtte til anskaffelser og aktiviteter, som vil højne brugernes livskvalitet.
 • At udbrede kendskabet til og interessen for Lions Neurocenters Venskabsforening.

Kontakt Venskabsforeningen via: lions.venskab.2005@gmail.com

Link til videoer om hjerneskade

Læs mere