Brugerråd

Der er to brugerråd i Lions Neurocenter, ét på Tuborgvej og ét på Verahus.
Formålet med brugerrådet er at skabe et hørings- og dialogforum, hvor brugerne har mulighed for at blive orienteret og hørt samt drøfte spørgsmål vedrørende emner der har betydning for hverdagen.
1. Tuborgvej og Verahus brugerråd

Brugerrådet på Tuborgvej består af fem brugerrepræsentanter, som vælges ved direkte valg blandt alle centrets brugere.

Brugerrådet på Verahus består af fire repræsentanter, som vælges ved direkte valg blandt alle beboere på Verahus. Brugerrådet på Verahus varetager og fremmer beboernes interesser i forhold til ledelse og bestyrelse samt arbejder til gavn for husets miljø.

Aktiviteter og busser

Ud over hverdagen, arrangerer vi også en række faste aktiviteter og tager ud til forskellige begivenheder med både beboere og pårørende.
læs mere

Venskabsforeningen

Aktive pårørende stiftede Venskabsforeningen i 2005. Foreningen arrangerer og medvirker ved kulturelle og sociale arrangementer.
læs mere

Link til videoer om hjerneskade

Læs mere