Faglige specialer

Mange forskellige fagligheder arbejder på Lions Neurocenter.
Sundheds- og socialstyrelsens forløbsprogrammer anbefaler, at voksne med kompleks erhvervet hjerneskade bliver mødt af mange fagligheder i et tværfagligt samarbejde. På Lions Neurocenter arbejder blandt andet neuropsykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropædagoger og social- og sundhedsassistenter sammen om at give det bedste forløb for borgerne.

Læs hvordan de mange fagligheder indgår i arbejdet med borgerne og deres pårørende.

§107

§108

  • Neuropsykolog
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Pædagog
  • Social- og sundhedsassistent/hjælper
  • Sygeplejerske‍
  • Socialfaglig konsulent
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Neuropsykolog
Pædagog
Social- og sundhedsassistent/hjælper
Socialfaglig konsulent
Sygeplejerske‍
Aktivitetsmedarbejder
Ergoterapeut
Fysioterapeut‍
Pædagog
Social- og sundhedsassistent/hjælper
Sygeplejerske
”Pædagoger opdager ofte nye sider af deres faglighed, fordi det fx er en læringsproces at hjælpe borgeren med at få sko på eller at spise sin mad”.
”Vi bruger ikke uniformer. Fordi hjemlighed er vigtigt, hvor mennesker ofte bor og træner livsmestring”
No items found.

Læs mere om metoderne i rehabiliteringsarbejdet

Læs mere her

Læs om samarbejdet med borgerne og deres pårørende

Læs mere her