Fagligt fællesskab

Den gode stemning og anerkendelsen af hinandens fagligheder har stor betydning for, at vi lykkes med at arbejde tværfagligt omkring borgeren.
Vi er her for at hjælpe mennesker med at generhverve styringen i deres eget liv og i videst muligt omfang gøre tingene selv. Og så er vi selvfølgelig bevidste om, at det kræver dyb faglighed, særlige fysiske rammer, højt specialiserede faciliteter – og hjemlighed – for at lykkes.
1. Når du starter i job

Vi vil gerne sikre en god og tryg introduktion, hvor der bliver taget hånd om både dig og den læringssituation som en jobstart er. Fra første dag får du tildelt en mentor eller em kontaktperson, som hjælper dig med at blive introduceret til arbejdsopgaverne, dine kolleger og til husets arbejdsgange i almindelighed.

Vores neurofaglighed og viljen til at finde individuelle løsninger, der imødekommer borgernes behov, skinner igennem alt vores arbejde. Har du ikke stor neurofaglighed i forvejen, er vores interne rehab-uddannelse med til at klæde dig godt på til at arbejde med vores særlige målgruppe. Se link.

Læs om job og praktik hos Lions Neurocenter

klik her