Livet efter Lions – En samtalegruppe for borgere, der skal flytte ud af Lions

For nylig har vi på Lions Neurocenter introduceret en ny type samtalegruppe, som bliver kaldt "Livet efter Lions". Formålet med samtalegruppen er at skabe et forum, hvor deltagerne kan tale om de udfordringer og emner, der opstår, når man skal flytte ud i egen bolig.

Vi fandt ud af, at vi havde en gruppe på seks beboere, der alle stod overfor at skulle flytte fra Lions trygge rammer til egen bolig”, siger Dina Kreiner-Møller

På den baggrund startede man den nye samtalegruppe op. Gruppens forløb strakte sig over otte tirsdage, og blev ledet af neuropsykolog Stine Enevoldsen Ahlskog og socialfaglig konsulent Dina Kreiner-Møller.

Emnerne, der blev berørt i den første samtalegruppe, var blandt andet:

- Hvordan opsøger jeg hjælp?

- Ensomhed

- Socialt liv

- Indhold og mening i mit liv

- Forholdet til pårørende

- Manglen på en arbejdsidentitet

- Hvem er jeg nu? Version 2.0

- Praktiske ting: hvordan klarer jeg dem?

- Bekymringer omkring det at flytte ud

Udfordringer og Løsninger

Deltagerne i gruppen havde forskellige bekymringer. Nogle var optagede af praktiske ting som frygten for ikke at kunne klare dagligdags opgaver, mens andre var mere bekymrede for psykiske aspekter som ensomhed og frygten for at falde i et hul med mistrivsel. En stor del af samtalerne handlede om at finde mening med livet efter at have mistet sin arbejdsidentitet og hvordan man præsenterer sin historie for andre.

”Med gruppen fik vi skabt et rum, hvor borgerne kunne være ærlige omkring sine følelser og bekymringer”, siger Dina Kreiner-Møller

Planen er nu, at samtalegruppen skal være et tilbud til alle borgere, der skal flytte fra Lions Neurocenter og i egen bolig.

Projekt Brobygning

Lions Neurocenter har også startet indsatsen: "Projekt Brobygning" op i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet har til formål at gøre overgangen til selvstændig bolig mere gnidningsfri. Projektet går ud på, at Lions Neurocenter følger fem borgere i tre måneder efter fraflytning, så der sker et overlap med Københavns Kommune og dem, der skal overtage opgaven. Den normale situation er, at det ikke er Lions Neurocenters ansvar, den dag folk er flyttet, men nu flytter vi vores støtte med ud til borgeren i en afgrænset periode.

”Borgerne vil opleve at få et helhedstilbud i stedet for punktvis hjælp, når de flytter ud”, siger Dina Kreiner-Møller

Projektet indebærer et tæt samarbejde med hjemmepleje og hjemmevejledere omkring borgeren. Målet med projektet er at sikre tryghed og trivsel for borgeren underen stor forandring og gennem videndeling at sikre det bedst mulige afsæt for de kommunale medarbejdere, som skal overtage opgaven.

”Ikke mindst mener vi, at det vil forbedre livskvaliteten for borgerne både på kort og lang sigt, men vi mener også, at det vil spare kommunen for omkostninger”, siger Dina Kreiner-Møller.

Lions Neurocenter er i gang med at sælge idéen til andre kommuner og håber på at kunne udbrede projektet yderligere.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Mere indhold

vis flere

Undskyld, hvad siger du? Alle mennesker har ret til at blive hørt

24/5/2024

Det kan vi godt blive enige om, men hvordan er det i praksis? I år deltager Lions Neurocenter for første gang på Folkemødet med en debat.
læs mere

Aktivitetsdag på Tuborgvej d. 10. juni

13/5/2024

10. juni 2024 er der aktivitetsdag for hele huset.
læs mere

VR-briller virker motiverende

13/5/2024

Gennem et samarbejde med SYNCSENSE fik Lions Neucenter øjnene op for brugen af VR-teknologi.
læs mere

Velkommen til vores nye hjemmeside

13/5/2024

Med vores nye hjemmeside ønsker vi at tydeliggøre, hvilke tilbud vi har, og hvordan vi arbejder fagligt.
læs mere