Tuborgvej

På Tuborgvej har Lions Neurocenter bo-enheder, værksteder, moderne genoptræningsfaciliteter og varmtvandsbassin.
Her tilbyder vi i alt 116 pladser fordelt på bo- og rehabiliteringstilbud samt aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §107, §108 og §104.

Central beliggenhed og nærhed til både grønne områder og butikker letter hverdagen for brugerne og deres pårørende.

Medarbejderne har mange fagligheder og omfatter pædagoger, SOSU-assistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer og socialrådgivere. Alle arbejder tværfagligt sammen med borgerne om de mål, der i fællesskab er sat for rehabiliteringen i den enkeltes forløb.
1. Målgruppe

Målgruppen er voksne i alderen 18- 65 år med kompleks erhvervet hjerneskade. Borgeren forventes at kunne indgå i et rehabiliteringsforløb hvor afklaring, selvstændighed og aktiv livsudfoldelse er nøglebegreber.

Afhængig af det tilbud borgeren visiteres til på Tuborgvej gælder, at borgeren i en periode har behov for særlig behandling/træningsmæssig støtte eller varigt behov for omfattende pleje og differentieret hjælp, støtte og rådgivning til almindelige daglige funktioner.

2. Fysiske forhold

Lions Neurocenter Tuborgvej ligger på Tuborgvej 181, centralt og støjsvagt i København NV, med Bispebjerg Hospital som nabo.

Her er 71 pladser til bo- og rehabiliteringstilbud fordelt med 32 døgnpladser til neurorehabilitering, som visiteres efter Servicelovens §107 samt 39 pladser til hverdagsrehabilitering i vores varige botilbud, som visiteres efter Servicelovens §108. Herudover er her 45 pladser til Aktivitets- og samværstilbud, der visiteres som dagtilbud efter Servicelovens §104; fordelt med 25 pladser til interne brugere og 20 pladser til eksterne brugere.

Tuborgvej består af en hovedbygning fra 1972 med et-rums boliger og 3 styk 2-rumsboliger – alle med eget badeværelse. I hovedbygningen findes også køkken, café, opholdsområder, beboervaskeri samt administration og kontorer. Mellem bygningerne ligger flere hyggelige gårdhaver, hvor der er rart at opholde sig, når vejret er til det. Og vi har etableret forskellige udemiljøer med sansestimulerende tiltag i form af buske, blomster og vandbassiner.

Det er let at komme hertil. Emdrup S-station ligger kun 400 meter fra hovedindgangen, buslinje 21 kører ude på Tuborgvej og buslinje 18 kører lige rundt om hjørnet på Lersø Park Alle. Parker og søer samt den smukke Bispebjerg Kirke og kirkegård ligger tæt på. Der er 600 meter til Netto og Lidl supermarkeder samt 400 meter til den lokale kiosk.

3. Genoptræningscenter

Genoptræningscentret, der ligger i forlængelse af hovedbygningen, har moderne træningsfaciliteter samt udstyr til både interne og eksterne brugere. Inklusive det specialindrettede varmtvandsbassin, der også kan lejes. Blandt faciliteterne er:

  • Varmtvandsbassin(til blandt andet motorisk træning)
  • Træningslokaler(med træningsmaskiner og redskaber)
  • Sanserum (medvandseng, kugler, massagestol samt lyd- og lyseffekter)
  • Handicapbowling(to baner)
  • Træningskøkken
  • Duocykler
4. Indflytning

Når du flytter ind på Tuborgvej, udpeger vi en tovholder, som er den primære kontaktperson til det tværfaglige team af medarbejdere omkring dig. Kontaktpersonen hjælper med trygheden og det praktiske omkring indflytning i boligen.

I den første tid foretager vi en tværfaglig udredning af dit aktuelle funktionsniveau via samtaler med dig og evt. dine pårørende, observationer og test af alle relevante forhold. Det sammenholder vi med din livs- og sygehistorie og de informationer, vi har fået fra hospital og kommune (bl.a. genoptræningsplanen) for at få den mest retvisende beskrivelse af dig, dine behov og ønsker.

På baggrund af den tværfaglige udredning kan vi, sammen med dig og evt. dine pårørende, planlægge den rigtige kombination af hjælp, støtte og genoptræning – og opstille fælles mål.

Kontaktpersonen hjælper også med at koordinere aftaler og aktiviteter i samarbejde med teamet omkring dig, som består af pædagoger, SOSU-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og neuropsykologer.

5. Visitationsprocedure

Overordnet set følger visitationsproceduren i Lions Neurocenter de anbefalinger til visitation, som er beskrevet i ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” fra Sundhedsstyrelsen 2020.

Visitationsproceduren skal sikre:

  • At borgeren tilhører tilbuddets målgruppe og vurderes at kunne profitere af et ophold og de ydelser, der tilbydes i Lions Neurocenters bo – og rehabiliteringstilbud.
  • At visitationen sker i et samarbejdet med relevante myndigheder og borgeren om indholdet.

Læs mere om Visitation.

Hvordan arbejder vi?

klik her

Gå direkte til
Tilbudsportalen

tilbudsportalen