Verahus

De 39 individuelle hjem på Verahus består af moderne 2-rums boliger.
Her visiteres borgere til hverdagsrehabilitering efter Servicelovens §105 med fokus på at bevare og styrke beboernes ressourcer i videst muligt omfang. Verahus har fælleskøkkener på alle etager og en dejlig sansehave med overdækket terrasse.

Valgfrihed og selvbestemmelse er stærke værdier i hverdagen, hvor aktiviteter og personlig pleje/omsorg bliver aftalt efter behov. Vi samler de forskellige fagpersoner og tilbud til et integreret forløb, målrettet den enkeltes individuelle behov. Som borger vil du opleve et tæt samarbejde – evt. også med dine pårørende – om det fælles arbejde med at støtte dig i at genvinde og/eller bibeholde den bedst mulige funktionsevne.
1. Målgruppe

Verahus er et botilbud efter Almenboliglovens §105 for mennesker med erhvervet hjerneskade i alderen 30 - 65 år, der visiteres til hverdagsrehabilitering efter Servicelovens §108. Borgerne på Verahus har i udgangspunktet flere komplekse fysiske, psykiske, praktiske og emotionelle problemstillinger og handicap som følge af deres hjerneskade eller neurologiske lidelser.

Alle borgere på Verahus har omfattende behov for pleje og omsorg. Borgerne på Verahus har i udgangspunktet været forsøgt rehabiliteret inden de flyttede ind på Verahus. Borgeren er således ikke længere aktivt i en rehabiliterende fase, men har Verahus som sit hjem.

Her er der fokus på at trives og leve sit liv med de begrænsninger der er.  En del af det faglige fokus i huset er at udvikle og lære kompensation og kompensationsstrategier, der kan komme borgeren til gavn.

2. Fysiske forhold

Verahus er beliggende på Veras Allé 28, 2720 Vanløse. De 39 lejligheder består hver af stue og tekøkken med hæve-sænkebordplade samt et soveværelse med udgang til et stort badeværelse.

Huset har fælles spisestue på alle etager og en lukket gårdhave i midten. Der er en dejlig sansehave med petanquebane og et lille bålsted. Både Metro og indkøbsmuligheder ligger i gåafstand fra Verahus.

3. Indflytning

Når du flytter ind på Verahus, har vi fokus på at få opstartet samarbejdet med både dig og dine pårørende. Det starter sådan set allerede ind indflytning. Det er nemlig altid en god idé at få set boligen inden samt aftale, om der fx er behov for et hjemmebesøg eller besøg på nuværende botilbud.

4. Visitationsprocedure

Overordnet set følger visitationsproceduren i Lions Neurocenter de anbefalinger til visitation, som er beskrevet i ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” fra Sundhedsstyrelsen 2020.

Visitationsproceduren skal sikre:

  • At borgeren tilhører tilbuddets målgruppe og vurderes at kunne profitere af et ophold og de ydelser, der tilbydes i Lions Neurocenters bo – og rehabiliteringstilbud.
  • At visitationen sker i et samarbejdet med relevante myndigheder og borgeren om indholdet

Læs mere om Visitation.

Hvordan arbejder vi?

klik her

Gå direkte til
Tilbudsportalen

tilbudsportalen