Visitation

For at hjælpe bedst muligt med at tilbyde borgeren det rigtige tilbud, har vi en fast kontaktperson til at bistå med råd og vejledning i visitationsprocessen.
Alle borgere, der visiteres til Lions Neurocenter, skal vurderes ud fra både et skriftligt materiale og et personligt møde. Her vurderer vi gensidigt, at tilbuddet er hensigtsmæssigt for den pågældende borgers behov og udvikling. Dette kan kun fraviges, hvis borgerens behov åbenlyst ikke kan håndteres eller tilgodeses i tilbuddet.
1. Skriftligt materiale og personligt møde

Overordnet set følger visitationsproceduren i Lions Neurocenter de anbefalinger til visitation, som er beskrevet i ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” fra Sundhedsstyrelsen 2020:

”Visitation af personer med erhvervet hjerneskade til de forskellige rehabiliteringstilbud bør være baseret på en samlet, interdisciplinær vurdering af personens funktionsevne, sociale faktorer og livssituation i øvrigt. Samtidig bør visitationen inddrage hensynet til de ofte komplekse og individuelle symptomkombinationer, som er forbundet med erhvervet hjerneskade. Derudover gennemgår personerne ofte et forløb, hvor funktionsevnen og dermed rehabiliteringsbehovet ændrer sig. Det er derfor nødvendigt, at behovet revurderes jævnligt for at sikre, at personen visiteres til og modtager de korrekte rehabiliteringstilbud på alle tidspunkter i forløbet. Dette gælder både under indlæggelse på sygehus og efter udskrivelse i kommunalt regi ”

3. Kontaktperson

Henvendelse vedrørende visitation, venteliste, takster mm. kan ske til Centerleder for Neurorehabilitering, Helle Kyhnau, telefon 4010 5782 eller Socialfaglig konsulent, Dina Kreiner-Møller, telefon 4019 9319

Hvordan arbejder vi?

klik her

Gå direkte til
Tilbudsportalen

tilbudsportalen